Asbest Sanering

Vi hjälper dig med asbestsanering i Skåne

Har du kanske börjat riva en fastighet, eller delar av en villa och stött på asbest? Då är det dags att stoppa arbetet och anlita ett proffishonelt företag på asbestsanering! Skåne alltjänst sanerar asbest på ett tryggt och säkert sätt! Vi innehar ett asbestsaneringstillstånd utfärdat av Arbetsmiljöverket som gör att vi kan plocka på oss egna asbestsaneringsentreprenader.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för fiberartade silikater. På grund av dess tåliga egenskaper användes det ofta som byggmaterial.

Materialet är temperaturtåligt, kemikalieresistent, värme- och ljudisolerande samt står emot väder och vind.
Asbest totalförbjöds som byggmaterial 1982.

Provtagning och analys av asbestförekomst

Planerar du en renovering eller rivning i en äldre fastighet som kan innehålla asbest?

Om du är osäker på om det finns asbest i fastigheten kan våra arbetsledare göra en provtagning av materialet och lämna in det för analys för att säkerställa eventuell förekomst av asbest.

Varför är asbest farligt?

Var kan asbest finnas?

Så här utför vi asbestsanering!
All vår personal har genomgått utbildning i asbestsanering och har den kunskapen och erfarenheten som krävs för alla sorter av asbestsaneringsuppdrag, oavsett om det rör sig om ventilationsanläggning, rörböjar eller eternittak. Skåne alltjänst innehar ett rikstäckande asbestsaneringstillstånd utfärdat av Arbetsmiljöverket.

Vi hjälper dig att lokalisera och riva eternitplattor, rörisolering och allt annat material som innehåller asbest. Vi arbetar rikstäckande och antar uppdrag i hela Sverige! Kontakta oss för en offert!